Cjenik usluga

 • Iskop jame u zemlji sa zatrpavanjem.................... 115,00 € / 866,47kn
 • Kopanje dječje jame do 10 godina starosti.................... 40 € / 301,38 kn
 • Otvaranje i zatvaranje grobnice sa podzemnim ulazom 10 € / 75,35 kn
 • Otvaranje i zatvaranje grobnice - sa ručkama.................... 50 € / 376,73 kn
 • Otvaranje i zatvaranje grobnice - bez ručka.................... 80 € / 602,76 kn
 • Grobna kazeta za urne.................... 10 € / 75,35 kn
 • Čišćenje i dezinfekcija mrtvačnice.................... 7 € / 52,74 kn
 • Nadzor i vođenje sprovoda.................... 15 € / 113,02 kn
 • Odvoz uvelih vijenaca i cvijeća s groba.................... 15 € / 113,02kn
 • Troškovi iskolčenja grobnog mjesta prilikom betoniranja okvira 3 € / 22,60 kn
 • Služba za nošenje lijesa i vijenaca (6 osoba).................... 100 € / 753,45 kn
 • Vođenje grobnih očevidnika.................... 5 € / 37,67 kn
 • Usluge po narudžbi za 1 sat rada na groblju.................... 8 € / 60,28kn
Navedene cijene su iskazane bez uključenog poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).
Fiksni tečaj konverzije 1 EUR=7.53450 Kn.