Cjenik usluga

  • Iskop jame u zemlji sa zatrpavanjem .............................. 550,00kn / 73,00 €
  • Kopanje dječje jame do 10 godina starosti .................. 100,00 kn / 13,27 €
  • Otvaranje grobnice - sa ručkama .............................. 150,00 kn / 19,91 €
  • Otvaranje grobnice - bez ručka ........................... 150,00 kn / 19,91 €
  • Cijena jednog sata rada na uređenju................ 35,00 kn / 4,65 €
  • Nadzor sprovoda....................................... 70,00 kn / 9,29 €
  • Odvoz uvelih vijenaca i cvijeća s groba...... 70,00 kn / 9,29 €
  • Čišćenje mrtvačnice.................................. 30,00 kn / 3,98 €
  • Troškovi prilikom betoniranja............... 10,00 kn / 1,33 €
Navedene cijene su iskazane bez uključenog poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).
Fiksni tečaj konverzije 1 EUR=7.53450 Kn.